ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär att man som köpare av byggtjänster av en bostad man äger (såsom bostadsrätt eller hus) kan göra ett avdrag om 30% av arbetskostnaden (det vill säga på arbetade timmar, inte på materialkostnad). För att få ta del av ROT-avdraget krävs det bland annat att man är minst arton år gammal och att man har skattat minst nittio procent av sin inkomst i Sverige. Från och med den första januari 2016 sänktes ROT-avdraget från 50% till 30%.

För att vi ska kunna ge ROT-avdrag till våra kunder krävs att man uppger sin Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer och Bostadsrättsförenings organisationsnummer Utan denna information kan man som företag inte erbjuda sin kund ROT.

Badrumsrenovering med alla dess inslag, det vill säga samtliga arbetsmoment som krävs vid en badrumsrenovering går det att få skattereduktion (ROT-avdrag på).