Vi utför alla typer av badrumsrenovering i Malmöområdet. Oavsett om det är i villa eller lägenhet är badrummet ofta en plats där det är viktigt att man trivs. ByggForm i Malmö AB har stor erfarenhet av badrumsbyggnationer och renoveringar och vi kan därför snabbt se lösningar som skrider över de olika yrkeskategorier som behövs för att utföra en badrumsrenovering.

Badrumsrenovering är dessutom en typ av jobb som ligger oss extra varmt om hjärtat på grund av just dessa gränsöverskridande inslag.

ByggForm i Malmö AB har stor erfarenhet av att renovera badrum såsom:

  • Handgjort kakel

  • Storformatsplattor

  • Cementkakel

  • Microcement

  • Mosaik

Eftersom att ByggForm i Malmö AB inte enbart erbjuder plattsättning utan även totalentreprenader med alla de olika moment som ingår däri (exempelvis målning, rördragning, snickerier, el etc.) är badrumsrenovering projekt som vi tycker är väldigt roliga. Detta eftersom varje hem och kund vill att det ska se olika ut, och därmed bereder ett unikt projekt med särskilda yrkesmässiga utmaningar för oss som hantverkare.

Just detta fokus och denna erfarenhet av totalentreprenader förenklar för våra kunder som anlitar oss för badrumsrenoveringar då vi har kapacitet att leda projektet från början till slut. Detta innebär att våra kunder slipper anlita flera hantverkare, utan istället kan låta oss sköta hela badrumsrenoveringen. Att anlita en hantverkare för större projekt, istället för flera stycken, är fördelaktigt av flera anledningar. För det första slipper man själv det ofta omständiga arbetet med att leta upp flera olika hantverkare och sedan synkronisera deras arbeten och scheman för att få byggnationen att flyta på bra. Om detta inte görs ordentligt leder det inte sällan till långa dötider i projektet vilket gör att även en förhållandevis liten renovering kan dra ut på tiden väsentligt. Ett annat skäl till att anlita en hantverkare som tar ansvaret för hela arbetet är att denne kan tänka på arbetet ur ett holistiskt perspektiv istället för att enbart fokusera på sin del för att sedan lämna.

Den kanske största fördelen med att anlita en hantverkare istället för flera är dock att ansvaret tydligt vilar på den enskilde hantverkare som är byggherre på entreprenaden. Vid de fall då fel uppstår, eller någonting inte blivit som man kommit överrens om, är det betydligt enklare att föra en dialog med en firma som ansvarat för alla delar än flera olika företag som var för sig stått för en ofta försvinnande liten del av arbetet. Vid det senare fallet är det mycket lätt för de olika firmorna att skylla på såväl varandra som på de byggtekniska och/eller logistiska förutsättningar som givits dem. ”Delat ansvar är inget ansvar” brukar det heta, och detta ordstäv ramar tydligt in de fördelar som finns med att anlita enbart en installatör som tar ansvar för alla de olika momenten.

För oss är det estetiska lika viktigt som det tekniska vid utförandet av dylika installationer. Att badrummet är tätt och fungerande är viktigt men det som särskiljer en god installation från en dålig är det estetiska. Med vårt brinnande engagemang och fingertoppskänsla hoppas vi kunna hjälpa er att förverkliga er badrumsdröm.